Тарифа

Тарифа

Тарифа за таксите и комисионните,  събирани от

„Мъни плюс магазин за пари“ ЕООД

 

 

Настоящата Тарифа регламентира таксите и комисионните за финансова консултация относно продуктите и услугите, предлагани от „Мъни плюс магазин за пари“ ЕООД („Тарифата“).

Таксите по тази Тарифа се начисляват еднократно при извършване на финансова консултация.

 

Стойност на финансовия продукт, в лева

Един продукт /лева

От 200 до 500

24

От 600 до 1000

48

От 1100 до 2500

96

От 2800 до 4000

118

От 4500 до 6500

150

От 7000 до 10000

180

 

 

Всички цени са с включен ДДС

Настоящата Тарифа е приета от управителя на „Мъни плюс магазин за пари“ ЕООД на 27.11.2023г. и е в сила от  29.11.2023г.

Top